Skip to main content
Oulun ammattikorkeakoulu

Julkaisijan opas – Ohjeita kirjoittajalle: Julkaisutoiminta

Julkaisutoiminta Oulun ammattikorkeakoulussa

Sivuilta löydät tietoa julkaisutoiminnasta, kuten oikean julkaisukanavan valinnasta, Oamkin verkkojulkaisusarja ePookista sekä julkaisutietojen ilmoittamisesta ja rinnakkaistallentamisesta.

Sivusto sisältää myös avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvän ohjeistuksen. Oamk on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattamiseen sekä avoimuuden osaamisen vahvistamiseen.

Miksi julkaista?

  • Julkaisutoiminnalla voi tuoda esille omaa osaamista ja asiantuntijuutta.  
  • Julkaisu on meriitti tekijälleen.
  • Julkaisutoiminta kertoo laadukkaasta opetuksesta ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta. 
  • Julkaisutoiminta tukee Oamkin markkinointiaimagon rakentamista ja viestintää.
  • Julkaisut (mukaan lukien taiteellinen toiminta, audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat) tuovat 2 % OKM:ltä tulevasta perusrahoituksesta (OKM:n luokitteluluokat A–F, I.)

Julkaiseminen hankkeissa

Oamk toteuttaa vuosittain useita erilaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita. On tärkeää, että hankkeiden tuloksista tiedotetaan julkisesti. Näin tietämys Oamkin osaamisesta ja tki-toiminnasta lisääntyy.

Jokaisessa hankkeessa tulee tuottaa vähintään yksi OKM:n julkaisutyyppiluokittelun mukainen julkaisu. Hankkeissa tapahtuva julkaisutoiminta on tärkeää huomioida jo hakemusvaiheessa, jolloin siihen voidaan varata tarvittava resurssi.

Mistä resurssit?

Henkilökuntaa kannustetaan julkaisutoimintaan muun muassa resurssoimalla kirjoittamisesta kiinnostuneille opettajille työaikasuunnitelmaan kirjoittamisresurssia. Resurssitarve eli arvio tuntimäärästä arvioidaan työaikasuunnitelmassa puolivuosittain ja samoin toteuma. Työaikasuunnitelmassa määritellään, mistä opettaja aikoo kirjoittaa ja missä julkaista. Kirjoittamisresurssi suunnataan OKM:n ammattikorkeakoulujen tiedonkeruukäsikirjan mukaisiin julkaisuihin.

ePOOKIN UUSIMMAT

Loading ...

HENKILÖKUNNAN UUSIMMAT JULKAISUT

Loading ...

Tk-julkaisuneuvosto

Tk-julkaisuneuvosto edistää henkilöstön julkaisutoimintaa sekä vastaa tutkimus- ja kehitystyön julkaisusarja ePookin toimintamallista, linjauksista sekä kehittämisestä. Tutkimus- ja kehitystyön julkaisuneuvostoon (2016–2018) kuuluvat:

Jussila Aino-Liisa, puheenjohtaja
Terveydenhuollon  erityisalat

Ahvenlampi Sirpa, sihteeri
Tki-palvelut

Haapala Anne-Maria
Viestintäpalvelut

 

Hannula Manne
Informaatioteknologia

Koistinen Minna

Kirjasto

Kokko Riitta
Kirjasto

Palokangas Teemu
Kulttuuri

Pousi Juha
Ammatillinen  opettajakorkeakoulu

Virkkula Outi
Luonnonvara-ala

Vuorela Taina
Liiketalous

Julkaisutoiminnan tukipalvelut

Ahvenlampi Sirpa,
suunnittelija

Tk-julkaisuneuvoston sihteeri, ePookin toimitussihteeri, Avoin tiede ja tutkimus

p. 050 563 6552
sirpa.ahvenlampi@oamk.fi

Jussila Aino-Liisa,
lehtori

​Tk-ulkaisuneuvoston puheenjohtaja, ePookin päätoimittaja  

p.  040 141 5678
aino-liisa.jussila@oamk.fi

Kokko Riitta,
informaatikko

Julkaisurekisterin ylläpito, rinnakkaistallentaminen

​p. 050 317 4635
riitta.kokko@oamk.fi

Tolonen Tiina,
informaatikko

​Theseus
Avoin tiede ja tutkimus

p. 040 141 5068 tiina.tolonen@oamk.fi

 

Viestintäpalvelut
 

​Julkaisujen graafinen suunnittelu

tilaus@oamk.fi