Skip to main content
Oulun ammattikorkeakoulu

Julkaisijan opas – Ohjeita kirjoittajalle: Etusivu

Julkaisutoiminta Oulun ammattikorkeakoulussa

Tähän oppaaseen on koottu tietoa julkaisutoiminnasta, kuten oikean julkaisukanavan valinnasta, Oamkin verkkojulkaisusarja ePookista sekä julkaisutietojen ilmoittamisesta ja rinnakkaistallentamisesta.

Sivusto sisältää myös avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvän ohjeistuksen. Oamk on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattamiseen sekä avoimuuden osaamisen vahvistamiseen.

Miksi julkaista?

  • Julkaisutoiminnalla voi tuoda esille omaa osaamista ja asiantuntijuutta.  
  • Julkaisu on meriitti tekijälleen.
  • Julkaisutoiminta kertoo laadukkaasta opetuksesta ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta. 
  • Julkaisutoiminta tukee Oamkin markkinointiaimagon rakentamista ja viestintää.
  • Julkaisut (mukaan lukien taiteellinen toiminta, audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat) tuovat 2 % OKM:ltä tulevasta perusrahoituksesta (OKM:n luokitteluluokat A–F, I.) Kerroin (1,2) avoimesti saatavilla  oleville luokkien A‐E julkaisuille vuodesta 2021 alkaen.

Julkaiseminen hankkeissa

Oamk toteuttaa vuosittain useita erilaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita. On tärkeää, että hankkeiden tuloksista tiedotetaan julkisesti. Näin tietämys Oamkin osaamisesta ja tki-toiminnasta lisääntyy.

Jokaisessa hankkeessa tulee tuottaa vähintään yksi OKM:n julkaisutyyppiluokittelun mukainen julkaisu. Hankkeissa tapahtuva julkaisutoiminta on tärkeää huomioida jo hakemusvaiheessa, jolloin siihen voidaan varata tarvittava resurssi.

Mistä resurssit?

Henkilökuntaa kannustetaan julkaisutoimintaan muun muassa resurssoimalla kirjoittamisesta kiinnostuneille opettajille työaikasuunnitelmaan kirjoittamisresurssia. Resurssitarve eli arvio tuntimäärästä arvioidaan työaikasuunnitelmassa puolivuosittain ja samoin toteuma. Työaikasuunnitelmassa määritellään, mistä opettaja aikoo kirjoittaa ja missä julkaista. Kirjoittamisresurssi suunnataan OKM:n ammattikorkeakoulujen tiedonkeruukäsikirjan mukaisiin julkaisuihin.

ePOOKIN UUSIMMAT

Loading ...

Tk-julkaisuneuvosto

Tk-julkaisuneuvosto edistää henkilöstön julkaisutoimintaa sekä vastaa tutkimus- ja kehitystyön julkaisusarja ePookin toimintamallista, linjauksista sekä kehittämisestä. Tutkimus- ja kehitystyön julkaisuneuvostoon (2019–2021) kuuluvat:

Jussila Aino-Liisa, pj. 
Terveydenhuollon
erityisalat

undefined

Ahvenlampi Sirpa
siht.

Oulun yliopisto, Kirjasto, Julkaisupalvelut

Haapala Anne-Maria
Hallintoyksikkö

Koistinen Minna
Oulun yliopisto, Kirjasto

Kokko Riitta
Oulun yliopisto, Kirjasto, Julkaisu-palvelut

Pitsinki Vesa
Rakennustekniikka

 Mikkonen Ilkka
Tietojenkäsittely

Palokangas Teemu
Kulttuuri

undefined

Pousi Juha
Ammatillinen 
opettajakorkea-koulu

undefined

Virkkula Outi
Luonnonvara-ala

Julkaisutoiminnan tukipalvelut

Ahvenlampi Sirpa,
julkaisukoordinaattori

Tk-julkaisuneuvoston sihteeri, ePookin toimitussihteeri

p. 050 563 6552
sirpa.ahvenlampi(at)oulu.fi

Jussila Aino-Liisa,
lehtori

​Tk-julkaisuneuvoston puheenjohtaja, ePookin päätoimittaja  

p.  040 141 5678
aino-liisa.jussila(at)oamk.fi

Kokko Riitta,
tietopalveluasiantuntija

Julkaisurekisterin ylläpito, rinnakkaistallentaminen

​p. 050 317 4635
riitta.kokko(at)oulu.fi

undefined

Tolonen Tiina,
informaatikko

​Theseus
Avoin tiede ja tutkimus

p. 040 141 5068 tiina.tolonen(at)oulu.fi

 

Viestintä, markkinointi ja aluevaikuttavuus
 

​Julkaisujen graafinen suunnittelu

tilaus(at)oamk.fi