Skip to main content
Oulun ammattikorkeakoulu

E-aineistojen käyttöehdot: Etusivu

E-aineistojen käyttöehdot

Elektronisten aineistojen käyttöoikeuksia ja käyttöehtoja määritellään aineistokohtaisissa sopimuksissa. Aineistojen käytössä on huomioitava tekijänoikeudet ja käyttöehdot. Tälle sivulle on koottu e-aineistojen yleisiä käyttöehtoja.

 

Kuka saa käyttää?

 • Oamkin opiskelijat (amk, yamk, avoin amk, kv tutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat, erikoistumiskoulutus, opettajankoulutus) saavat käyttää aineistoja Oamkin verkossa, johon on myös etäkäyttömahdollisuus.
 • Oamkin henkilökunta saa käyttää aineistoja Oamkin verkossa, johon on etäkäyttömahdollisuus.
 • Kirjaston paikalliskäyttäjät saavat pääsääntöisesti käyttää e-aineistoja tiedonhakupäätteiltä kirjaston tiloissa.
 • Joihinkin aineistoihin kirjaudutaan yhteiskäyttötunnuksella. Yhteiskäyttötunnuksia luovutetaan paikalliskäytössäkin vain sopimuksissa mainituille käyttäjäryhmille. 

Mitä saa tehdä?

 • selailla aineistoja
 • tehdä tiedonhakuja
 • tulostaa paperille tai tallentaa sähköisesti osia aineistosta kohtuullisin määrin omaan opiskelu-, opetus- ja tutkimuskäyttöön
 • linkittää ei-kaupallisiin verkkokursseihin suoraan palvelun omilta sivuilta ja hyödyntää aineistoista osia kurssimateriaalina auktroisoiduille käyttäjille suojatussa verkossa
 • useissa tapauksissa saa lähettää kollegalle yksittäisen artikkelin tieteellisen kommunikoinnin nimissä. Aineistoja ei saa toimittaa edelleen lähetettäviksi eikä kaupallisiin käyttöön. Lähde on aina mainittava.

Mitä ei saa tehdä?

 • käyttää aineistoja tai osia siitä kaupallisiin tarkoituksiin
 • tulostaa tai kopioida kokonaisia teoksia
 • jakaa aineistoa muille kuin sen käyttöön oikeutetuille
 • muokata ja julkaista aineistoa uudessa muodossa
 • varastoida ja tallentaa suuria määriä aineistoja
 • poistaa aineistoissa olevia tunnistetietoja ja tekijänoikeusmerkintöjä
 • käyttää ohjelmistoja, jotka automaattisesti hakevat tai haravoivat aineistoa

 

Huom. Monesti kopioimisen tai tallentamisen sijaan kannattaa linkittää aineistoon. Tällöin käyttöoikeuden omaavat henkilöt näkevät uusimman version aineistosta sekä myös aineiston kokonaisuudessaan.  Lue lisää e-aineistoihin linkittämisestä.

Aineistokohtaiset käyttöehdot

 

FinELib-konsortion kautta ostetut aineistot

Suurin osa kirjaston e-aineistoista on FinELib-konsortion kautta ostettuja. FinElib-aineistot on merkitty e-aineistolistaan ikonilla finelib. Näiden aineistojen käyttöehtoihin voi tutustua FinELibin ylläpitämällä sivulla.

 

Suoraan kustantajilta ostetut aineistot

Aineistokohtaisiin käyttöehtoihin voi yleensä tutustua suoraan palveluntarjoajan sivuilla.  Käyttöehdoista voi  kysyä myös kirjastosta.

Kysy käyttöehdoista

Onko sinulla e-aineistojen käyttöehtoihin liittyviä kysymyksiä? Ota yhteyttä kirjastoon!